Tuesday, 26/05/2020 - 05:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bản Ngoại

Đánh giá công tác tháng 02 dự thảo nghị quyết công tác tháng 03 năm 2017

ĐẢNG BỘ XÃ BẢN NGOẠI

CHI BỘ TRƯỜNG THCS

 

Số: 02-BC/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Bản Ngoại, ngày 28 tháng 02 năm 2017

 

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 02

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2017

 

Thông báo tình hình đảng viên của chi bộ:

- Tổng số 17 đ/c, trong đó: Đảng viên chính thức 17

A. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 02:

Trong tháng 02 chi bộ đã tổ chức, triển khai và thực hiện tốt những nội dung, cụ thể sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO

1. Công tác tư tưởng chính trị

- Tiếp tục lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt đợt thi đua III.

- Chỉ đạo các đoàn thể tích cực triển khai, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa nhân dịp tết Đinh Dậu.

- Tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân; Nghỉ tết đúng lịch, đón tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đặc biệt quan tâm tới việc tuyên truyền trong CBGVNV và HS không buôn bán, vận chuyển, sử dụng các loại pháo, thả đèn trời, vi phạm trật tự ATGT, không chơi chơi cờ bạc, thực hiện tốt TTAN, ATGT…

- Đảng viên gương mẫu trong việc tuân thủ qui định, chấp hành trực tết đầy đủ và trực tết theo phân công.

2. Công tác chuyên môn

-  Sĩ số hiện tại

Lớp

12

6A

6B

6C

7A

7B

7C

8A

8B

8C

9A

9B

9C

HS

434

39

40

39

33

34

34

40

40

39

33

33

32

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, dạy đảm bảo theo đúng tiến độ.

- Tăng buổi bồi dưỡng HSG, chọn đội tuyển tham gia thi huyện theo lịch, giao thêm bài về nhà cho HS tự học.

Kết quả thi HSG các môn:

 + Các môn lớp 9: Có 2 giải: môn sinh giải Nhất, môn Lí giải ba

+ Thi IOE: Chưa có kết quả, có 7 hs tham gia thi cấp tỉnh

+ Thành lập đoàn HS dự thi Toán qua Internet: DS 16 HS.

- Duy trì sinh hoạt của  tổ  chuyên môn, thao giảng, dự giờ đảm bảo theo tiến độ.

 Danh sách giáo viên thao giảng trong tháng: 04/24 GV.

TT

Tên giáo viên

Xếp loại

TT

Tên giáo viên

Xếp loại

1

Đào Thị Hương

Giỏi

3

Hoàng Như Quỳnh

Giỏi

2

Nguyễn Xuân Điệp

Giỏi

4

Nguyễn Hồng Minh

Giỏi

- Kiểm tra toàn diện 02 GV: Danh sách GV được kiểm tra trong tháng: 02

STT

Họ và tên giáo viên

Ngày kiểm tra

Xếp loại

1

Mưu Thị Quỳnh Dư

17/2/2017

Tốt

2

Nguyễn Văn Kim

17/2/2017

Tốt

Kiểm tra chuyên đề: Chưa tổ chức kiểm tra các chuyên đề theo kế hoạch đã XD

+ Kiểm tra công tác Thiết bị và Công tác Đội

+ Kiểm tra hồ sơ giáo viên Nhóm Toán, Thể dục.

- Chuyên đề: Triển khai Chuyên đề Hướng dẫn học sinh sử dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn do đ/c Nguyễn Văn Kim triển khai.

3. Công tác khác

- Duy trì tốt hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

- Tiếp tục duy trì hoạt động của chi bộ, sinh hoạt vào 28 hằng tháng.

- Tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục giúp đỡ quần chúng Hoàng Thị Ngoan đã tham gia lớp học BD tìm hiểu, nhận thức về Đảng cộng sản Việt Nam do Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện mở.

- Giới thiệu quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng: Trương Thu Giang

B. NGHỊ QUYẾT CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2017

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO

1. Công tác tư tưởng chính trị

- Triển khai học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục lãnh đạo thực hiện và hoàn thành đợt thi đua III, sơ kết thi đua đợt III, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ và ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Phát động đợt thi đua IV.

- Tổ chức nói chuyện chuyên đề trong lễ kỉ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3.

- Phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể, Liên Đội tổ chức kỉ niệm chào mừng 86 năm thành lập Đoàn 26/3 (26/3/1931-26/3/2017).

2. Công tác chuyên môn

- Duy trì tốt sĩ số HS: Không để HS bỏ học

- Thi HS giỏi:

+ Thi Olympic Toán vòng Huyện: Ngày 03/3/2017 (Phòng GD&ĐT chưa có Công văn cụ thể).

+ Thi các môn lớp 9 vòng Huyện: (Phòng GD&ĐT chưa xếp giải thi huyện) thời gian thi: 7h30 ngày 02/3/2017, tại THCS Hùng Sơn. Chưa có công văn hướng dẫn thi Tỉnh.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, dạy đảm bảo theo đúng tiến độ, cần cập nhật điểm thường xuyên.

- GV bộ môn quan tâm giúp đỡ, phụ đạo học sinh yếu nhằm đảm bảo chất lượng, hạn chế HS lưu ban.

- Động viên 8 HS tham gia giải TDTT cấp tỉnh môn đẩy gậy;

- Động viên HS lớp 9 thi tỉnh tham gia BD đều, tích cực giành thời gian ôn luyện (nếu có HS dự thi tỉnh).

- Tăng cường bồi dưỡng Toán qua mạng; thi huyện giải Toán qua mạng cấp huyện.

- Duy trì sinh hoạt của  tổ  chuyên môn, thao giảng, dự giờ đảm bảo theo tiến độ.

3. Công tác khác

- Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động đồng bộ, đều tay.

- Lao động xới cỏ vườn trường; mua phân, đất chăm bón cây cảnh, chăm tưới cây bóng mát.

- Thi nghề phổ thông: Đợi công văn của TTGDTX

- Hoàn chỉnh hồ sơ nâng lương quý I năm 2017 nếu Phòng GD&ĐT triển khai.

- Tham gia các công tác khác (nếu có).

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2017.

- Triển khai thực hiện kế hoạch số 26- KH/HU ngày 26/12/2016 về kế hoạch triển khai chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “ Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên Đảng bộ huyện Đại Từ, giai đoạn 2016 – 2020”, Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “ Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên Đảng bộ xã Bản Ngoại, giai đoạn 2016 – 2010”.

- Tiếp tục duy trì hoạt động của chi bộ, sinh hoạt vào 28 hằng tháng.

- Trriển khai học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục giúp đỡ quần chúng Hoàng Thị Ngoan, Trương Thu Giang.

- Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức họp bỏ phiếu giới thiệu quần chúng cho Đảng. Lập DS đăng kí tham gia lớp học BD tìm hiểu, nhận thức về Đảng cộng sản Việt Nam do gửi Đảng ủy xã Bản Ngoại.

- Bổ sung kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng Đảng viên nếu có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ Tự diễn biến”, “ Tự chuyển hóa”.

- Đề ra kế hoạch chuẩn bị Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2021.

- Hoàn thành bài viết thu hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII.

III. Ý KIẾN BỔ SUNG, BIỂU QUYẾT Ý KIẾN THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

- Bổ sung ý kiến vào dự thảo nghị quyết trên:

- Biểu quyết thông qua nghị quyết: 100% số Đảng viên dự họp đã nhất trí thông qua./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy xã Bản Ngoại: (B/c),

- Lưu: Chi bộ.

TM. CHI ỦY

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

Lưu Tuyết Mai

 

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17
Hôm qua : 194
Tháng 05 : 3.094
Năm 2020 : 19.353