Thực hiện Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 - 2020; Công văn số 64-CV/HĐĐ, ngày 5/6/2020 của Hội đồng Đội tỉnh về việc tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác ...